Лікування Мезотеліоми плеври

Мезотелиома лечение

Прогноз при мезотеліома плеври несприятливий, медіана виживаності хворих (при симптоматичної терапії) становить 7 міс. Хірургічне лікування в обсязі плевректоміі або плевропневмонектоміі проводиться рідко, при локалізованих формах, лише у 7-10% хворих. Після плевропневмонектомій операційна смертність сягає 14-15%, значно перевищуючи (мінімальну) летальність часплевректомій. Показники тривалості життя після цих операцій практично не відрізняються: медіана виживаності відповідає 9-21 міс.; 2-річна виживаність становить 11-45% (Giaccone G., 2002; Rahman M. еt al., 2003). Поліпшення віддалених результатів хірургічного лікування (перш за все, плевропневмонектомій) зв’язується з проведенням ад’ювантної хіміотерапії.

Досвід хірургічного, комбінованого лікування (операція + хіміотерапія + променева терапія) дозволив розробити наступні рекомендації при мезотеліома плеври: Виконання Екстраплевральная пневмонектоміі (плевропневмонектоміі), проведення через 4-6 тижнів до 6 курсів хіміотерапії з призначенням препаратів платини, з наступною променевою терапією на ділянку віддаленого легкого і середостіння. Безпосередня летальність, в різних групах порівняння, склала 5-22%, медіана виживаності – 21 міс., 2-5-річна виживаність – 45 і 22% відповідно. Факторами найбільш сприятливого прогнозу є епітеліальний тип пухлини, а також відсутність метастазів. Променева терапія (СОД до 50 Гр.) Призводить до зменшення болю, але не збільшує тривалість життя (підвищення дози, також як поєднання променевої та хіміотерапії не підвищує виживаність).

Ефективність сучасних хіміопрепаратів при мезотеліома плеври рідко перевищує 20%. Відзначено регресія пухлини і об’єктивне поліпшення при застосуванні цисплатину, ціклоплатама, митомицина, ралтітрексіда (томудекс), етопозиду, карбоплатин, іфосфаміду, вінорельбіна, гемцитабина (гемзар), пеметрекседу (Алімта).

Комбінована хіміотерапія проводиться за схемами: доксорубіцин + циклофосфан, доксорубіцин + ифосфамид, доксорубіцин + цисплатин + – мітоміцін С, кампто + цисплатин + мітоміцін С, гемцитабін + цисплатин (карбоплатин), гемцитабін + Алімта, Алімта + цисплатин (карбоплатин). Останні 3 схеми вважаються стандартом лікування мезотеліоми плеври.

При наявності випоту в плевральній порожнині можливе внутриплевральное введення цитостатиків або препаратів біотерапії з метою припинення або уповільнення накопиченняексудату. Для цього застосовуються цисплатин, блеоміцин, також – інтерферон і інтерлейкін-2. Можливості проведення фотодинамічної терапії досліджуються.

Крім того, проходять клінічні випробування таргетні препарати: авастин, Іресса, глівек, талідомід і ін., Які можуть збільшувати виживаність. Серед таргетних препаратів слід звернути увагу на інгібітори судинного ендотеліального фактора росту. Відзначено, що при мезотеліома плеври високий рівень експресії судинного ендотеліального фактора росту корелює з підвищеною щільністю капілярів і низькою виживання. У зв’язку з цим, при мезотеліома вивчаються семаксаніб, бевацизумаб (авастин) і талідомід.

Профілактика Мезотеліоми плеври

Для профілактики (запобігання) розвитку мезотеліомою необхідно уникати контактів з азбестом будинку і на виробництві.

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.