Тривалість застосування антибактеріальної терапії

Тривалість застосування антибактеріальної терапії

Воно часто обгрунтовується не так станом самої дитини і перебігом хвороби, скільки показниками периферичної крові: лейкоцитозом і зрушенням в лейкоцитарній формулі вліво, які самі по собі не є об’єктивним критерієм і продовження антибактеріального лікування. Ми дотримуємося положення, що у дітей з важкими проявами бактеріальної інфекції при стабільному загальному стані дитини після 2 ‘/ 2-3-тижневого курсу безперервної антибактеріальної терапії завжди є можливість для 5-денного переривання лікування, яке багато в чому відповість на питання про необхідність подальшого антибактеріального лікування або про продовження взятого перерви. Що стосується реанімаційних відділень, то там інша ситуація: з одного боку, важкий контингент хворих, можливість для суперинфекции.

Тим не менш, там нерідко проводять невиправдано тривалий безперервний курс ан – | п бактеріальної терапії, навіть у дітей без явних проявів бактеріальної інфекції. Основні бактерії у новонароджених дітей »знаходиться в спеціалізованих стаціонарах. В даний час, хоча цей процес триває багато десятків років, основну бактеріальну флору у хворих новонароджених, особливо серед дітей, які перебувають у відділеннях реанімації та належних до них постам інтенсивної терапії, становить умовно-патогенні мікроорганізми. При цьому в ході селекції на тлі масивної антибактеріальної терапії в цих відділеннях зростає число штамів, резистентних не тільки до стандартних антибактеріальних препаратів, а й до більш сучасних антибіотиків. Ця тенденція буде зберігатися і в майбутньому

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.